Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Maszyny s.c. – Projektowanie i Wytwarzanie, ul. Portowa 47A, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, tel./fax: +48 77 482 61 38, tel. kom.: 697 301 456 , 502 463 353, e-mail: machines@machines3p.pl
2. Celem zbierania danych jest : a. podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
b. wykonanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
c. realizacji pozostałych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz .urz.UE L 119 z 4.05 .2016, str 1)
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Powyższe ustalenia mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o Ochronie Danych Osobowych bez względu na termin zawarcia umowy.

LS8 series machines

LS8 is an elaboration of our previous series (LS5, LS6, LS7). We provide support, maintenance services and spare parts for all types of machines manufactured by us, including those produced as far back as 20 years ago.

LS8 series machines are available in 4 size versions:

  • LS8-3ST – used for making mesh with a maximum width of 200 cm and up to 25 longitudinal wires. The most frequently purchased model.
  • LS8.2500-3ST – used for making mesh with a maximum width of 250 cm and up to 27 longitudinal wires. It can also make 2 narrower pieces of mesh simultaneously.
  • LS8.3000-3ST – used for making mesh with a maximum width of 300 cm and up to 30 longitudinal wires. It can also make 2(3) narrower pieces of mesh simultaneously. Equipped with a transverse wire feeder compatible with LS9 machines.
  • LS8.1600-3ST – used for making mesh with a maximum width of 1.6m. This is our most recent model, in which we have introduced a number of changes – yet another step in the process of constant improvement of our products. It is also the fastest of our models. In addition, we can manufacture customised machines according to the client’s requirements, for example with more wires processed, a different mesh width or higher output.

LS8 produces mesh from steel wires with diameters of 1.6mm to 2.5mm (up to 3.0mm for longitudinal edge wires), and tensile strength (Rm) of:

  • for longitudinal wires: 350 to 1400 MPa
  • for transverse wires: 350 to 500 MPa

The practical output of LS8 machines, depending on the quality of wires, type of mesh or type of tooling used in the machines. With good quality wires output can reach 800-1200 m2/hour.

In addition, we can manufacture customised machines according to the client’s requirements, for example with more wires processed, a different mesh width or higher performance.

Maszyny produkujące siatkę węzłową
Machine and production line diagram

LS9 series machines

This is our most powerful series of machines. They can produce mesh with a maximum width of up to 310 cm and a maximum of 36 longitudinal wires. These parameters can be increased on the client’s request, after prior consultation and change of design.
LS9 produces wire mesh from steel wires with diameters of 1.8 mm (1.6 mm with additional wire drive rollers) to 2.5 mm (up to 3.2 mm for longitudinal edge wires), and tensile strength (Rm) of:

  • for longitudinal wires: 350 -1400 MPa (for wire diameter larger than 2.5 mm, Rm up to 1100 MPa)
  • for transverse wires: 350 to 500MPa

Practical output of LS9.3100 machines, depends on wire quality and type of mesh. With good quality wire it reaches 800-1200 m2/hour with maximum 55-60 cycles per minute.

Maszyny produkujące siatkę węzłową
Machine and production line diagram